Kontakt

Naziv družbe

ALPE-PANON, GOSTINSKE STORITVE D.O.O.

Skrajšani naziv družbe

ALPE-PANON D.O.O.

Naslov

Dunajska cesta 151

Pošta

1000 Ljubljana

Spletni naslov

Social

Img hero kontakt

Vodstvo družbe

Generalni direktor

Maxime Moulin

Vodja marketinga

Denis Potočnik

Vodja računovodstva in kontrolinga

Urška Grušovnik

Vodja razvoja

Nataša Mihajlović

Vodja kadrovske službe

Maja Šibić

Vodja operative

Stancho Stanchev

Supervizor za nabavo

Soma Ivancsa

Podatki o družbi

Matična številka

5775256000

Davčna številka

SI86878255

Številka vpisa v sodni register

SRG 5995/93

Vložna številka

1/24028/00

Osnovni kapital družbe

9.036.242,00 EUR